หน้าคน ริมผา ภูเขารัชมอร์ รัฐเซาท์ดาโกต้า อเมริกา

สำหรับคนที่ชอบชมภาพยนตร์ หรือ ชอบดู MV ของต่างประเทศ คงเคยเห็นหน้าคนที่แกะสลักอยู่ริมภูเขากันมาบ้าง โดยบุคคลเหล่านี้ มีความสำคัญระดับประเทศของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว บุคคลเหล่านั้นจะเป็นใครกันบ้าง และทำไมถึงนำมาถูกแกะสลักไว้ ณ ที่แห่งนี้ เราไปทำความรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นกันดีกว่า…

The Mount Rushmore National Memorial อนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่า

อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขา Rushmore แกะสลักอยู่บนหน้าผาภูเขาหินแกรนิต ชื่อ The Mount Rushmore แปลว่า ปู่ 6 คน โดยสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้เมือง Keystone ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประติมากรรมเหล่านี้ เป็นการแกะสลักใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทั้ง 4 คน มีความสูง 18 เมตรได้แก่

  • George Washington (1732-1799)
  • Thomas jefferson (1743-1826)
  • Theodore Roosevelt (1858-1919)
  • Abraham Lincoln (1809-1865)

อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 5.17 ตารางกิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,745 เมตร โดยผู้ริเริ่มในการสร้างอนุสาวรีย์ มีจุดประสงค์ต้องการสร้างอนุสรณ์ให้กับวีรบุรุษของชาวอเมริกัน การก่อสร้างอนุสรณ์ The Mount Rushmore National Memorial เริ่มต้นในปี ค.ศ.1927 โดยแต่ละท่านก็กลายมาเป็นตัวแทนในแต่ละด้าน

  • ใบหน้าแรก คือ George Washington ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ท่านเกิดเมื่อปี ค.ศ.1732 ณ รัฐVirginia และได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีเมื่อปี ค.ศ.1779 มีผลงานเด่นด้านการสร้างชาติ
  • ใบหน้าที่สองคือ Thomas jefferson ท่านเป็นประธานาธิบดีคนที่ 3 ของประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดเมื่อปี ค.ศ.1743 โดย Jefferson ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีถึง 2 สมัยติดกัน มีผลงานเด่นด้านปรัชญาการเมือง
  • ท่านที่สามคือ Theodore Roosevelt ประธานาธิบดีคนที่ 26 เป็นผู้ทำให้โครงการขุดคลอง Panama สำเร็จลงได้ในปี ค.ศ.1903 มีผลงานเด่นด้านการแผ่ขยายและอนุรักษ์
  • ท่านสุดท้าย คือ Abraham Lincoln ท่านผู้นี้ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดี ในปีค.ศ.1860 ดำรงตำแหน่งเป็นคนที่ 16 ของประเทศ มีผลงานเด่นด้านด้านการสงวนรักษา

โดยงานแกะสลักใบหน้าทั้ง 4 เสร็จสิ้น ในปีค.ศ.1930-1936-1939 และ 1937 ตามลำดับ ใบหน้าของพวกท่านแกะสลักออกมาให้มีความสมจริง โดยเฉพาะดวงตาของประธานาธิบดีทั้ง 4 มีความโดดเด่นมาก ใช้วิธีการแกะตรงลูกตาให้ลึกเป็นหลุมลงไป โดยเว้นหินแกรนิตให้เป็นขนาดแท่งยาว 56 เซนติเมตร เอาไว้ให้เป็นจุดรับแสงแดดส่องกระทบ แสงแดดที่สาดส่องลงมาตัดกับหลุม ทำให้ดวงตาของรูปสลักสะท้อนออกมาราวกับมีชีวิต แนวคิดดั้งเดิมต้องการให้ประธานาธิบดีแต่ละคนสร้างออกมาให้เห็นตั้งแต่ศีรษะจนถึงเอว หากแต่ขาดเงินในการสร้างอีกทั้งยังถูกบังคับให้หยุดสร้างในเดือนตุลาคม ค.ศ.1941 จึงปรากฏออกมาแค่หน้าเท่านั้น โดยในปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ก็ยังคงเก็บรักษา พร้อมจัดวางแสดงอยู่บริเวณเชิงเขา พร้อมให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน