เกรต แบร์ริเออร์ รีฟ – Great Barrier Reef ประเทศออสเตรเลีย

เกรต แบร์ริเออร์ รีฟ – Great Barrier Reef ประเทศออสเตรเลีย

read more
อะโครโพลิส – Acropolis ประเทศกรีซ

อะโครโพลิส – Acropolis ประเทศกรีซ

Acropolis  คือปราการอันตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงชัน มีอยู่หลายแห่งในประเทศกรีซ ตามปกติจะมีวิหารสำหร...
read more
นครวัด – Angkor Wat ประเทศกัมพูชา

นครวัด – Angkor Wat ประเทศกัมพูชา

Angkor Wat เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในในบริเวณพื้นที่ประเทศกัมพูชา  ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยของพระเจ้าส...
read more