อุทยานแห่งชาติเยลโลว์ สโตน – Yellowstone National Park สหรัฐอเมริกา

yellowstone-national-park-artis

Yellowstone เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกแห่งของประเทศอเมริกา โดยอุทยานแห่งนี้มีอายุมากกว่า 600,000 ปี เลยทีเดียว ถือกำเนิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ และความเสียหายก็ได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ โดยหินซึ่งละลายจนทะลุพุ่งผ่านผิวโลกขึ้นมาเย็นตัวข้างบน  จนเกิดเป็นภูเขาสูง บริเวณราบลุ่มและหุบเหวอันมีความสวยงาม ดูแล้วแปลกตา พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งนี้ มีความกว้างมากกว่า 80 กิโลเมตร มีจุดต่ำสุด คือ 5,300 ฟุต ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 7,000 ฟุต ส่วนจุดสูงที่สุดจะอยู่ ณ ยอดเขา Eagle มีความสูงถึง 11,300 ฟุต บนที่ราบสูงจะมีแม่น้ำ Yellowstone ไหลผ่านลงสู่ทะเลสาบ Yellowstone ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กึ่งกลางของอุทยาน

นอกจากนี้  ดินแดนแห่งภูเขาไฟแห่งนี้ ยังได้รับการเชิดชูว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศอเมริกา และเป็นอุทยานแห่งแรกของโลกอีกด้วย พื้นที่ทั้งหมดอยู่บนที่ราบสูงของเทือกเขา Rocky  มีบ่อน้ำพุร้อนมากกว่า 10,000 แห่ง  อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าอันน่าสนใจมากมายเช่น Grizzy Bear ,  Black Bear , ควายป่าไบซัน , กวางมูส  , แพะภูเขา บิ๊กฮอร์น ,  แมวป่า  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนกชนิดต่างๆ อีกมากมายกว่า 250 ชนิดเลยทีเดียว

การมาท่องเที่ยว ณ Yellowstone ต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างสูง โดยปกติหน่วยงานดูแลอุทยาน จะคอยแจกเอกสาร ,  แผนที่ , คำเตือนต่างๆ ในการเดินชมช่วงฤดูหนาว เพราะมีหลายแห่งเต็มไปด้วยหลุมขนาดใหญ่  หุบเหวลึก  บริเวณตกสำรวจ บวกกับอากาศหนาวจัดและหิมะตกหนัก อาจเพิ่มความอันตรายให้แก่ผู้เข้าชม นอกจากนี้อากาศซึ่งแปรปรวนบ่อยๆ ตามป่าตามเขาอาจทำให้นักท่องเที่ยวเกิดหลงทาง ติดหิมะจนอาจเสียชีวิตได้ ถ้าอยากเข้าไปต้องระวังตัวให้ดี เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น เช็คข่าวล่วงหน้าจากพยากรณ์อากาศ ใช้ทักษะส่วนตัวและความระมัดระวังในการเอาตัวรอด ห้ามประมาทเด็ดขาด  เมื่อเดินเข้าไปใกล้เหวลึก น้ำตก บ่อน้ำร้อน บ่อโคลน จุดชมวิวซึ่งเป็นหน้าผา รวมทั้งต้องระวังอันตรายจากสัตว์ป่า ถ้ามีเด็กต้องคอยระวังดูแลเด็ก อย่างเข้มงวด อย่าลืมสายจูง เพราะมีความสำคัญมาก

ตามปกติแล้วอากาศในหน้าร้อนของ Yellowstone จะให้คามรู้สึกเย็นสบายกำลังพอดี แต่จะร้อนมากสุดในเดือนกรกฎาคม อุณหภูมิประมาณ 13 องศา แต่ในหน้าหนาว อากาศจะหนาวมาก อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ -13 องศา ส่วนสถิติหนาวเย็นที่สุดซึ่งเคยวัดได้คือ – 40  องศา โดยในความหนาวระดับนี้ อุทยานจะปิดห้ามใครเข้าเด็ดขาด ซึ่งมีการปิดทุกๆ ปี ตั้งแต่ เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงหิมะกำลังละลาย การเดินทางจะลำบาก อาจก่อให้เกิดอันตรายได้