หมู่เกาะกาลาปาโกส – Galapagos Islands ประเทศเอกวาดอร์

Galapagos-Islands-artis

สมัยเรียนทุกคนคงเคยได้ยินชื่อของนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ นามว่า Charles Darwin กันมาบ้างนะคะ โดยเขาคือคนที่ศึกษาในเรื่องของการคัดเลือกจากธรรมชาติ โดย ซึ่ง Charles Darwin เคยมายังเกาะนี้และใช้เวลาไปกว่า 19 วัน บน 4 เกาะใหญ่ เพื่อเก็บตัวอย่างสายพันธุ์อันมีมากมายมหาศาล จนได้ข้อมูลและนำมาตีพิมพ์เป็นหนังสือ The Origin of Species by Means of Natural Selection ในปี ค.ศ. 1859 จึงทำให้คนทั่วโลกรู้จักหมู่เกาะ Galapagos กันมากขึ้น หมู่เกาะ  Galapagos  ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จากองค์การ Unesco ในปี ค.ศ.1978

หมู่เกาะ Galapagos  มี 20 เกาะหลัก และมีเกาะเล็กๆ รวมทั้งโขดหินกลางทะเลอีกหลายแห่ง หมู่เกาะเหล่านี้เกิดจากการทับถมของลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟเมื่อหลายล้านปีก่อน ตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรแปซิฟิก

หมู่เกาะ Galapagos  เป็นเกาะที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติผสมปนเปกันไปหมด  ทำให้เป็นแหล่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงอันสำคัญทางธรณีวิทยารวมทั้งวิวัฒนาการทางชีวะ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอันเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมีเอกลักษณ์หายาก นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ พันธุ์พืชหายากหรือใกล้สูญพันธ์ แต่ก็ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ณ เกาะแห่งนี้  ชื่อเสียงอันโด่งดังของ หมู่เกาะ Galapagos คือ เราจะได้พบกับสัตว์แปลกๆ มากมายหลายชนิด ซึ่งมีบนเกาะนี้แห่งเดียวเท่านั้น

แต่ในปัจจุบันสัตว์จำนวนมากในหมู่เกาะ Galapagos เริ่มมีจำนวนน้อยลง  นอกจากนี้ยังมีการล่าจับปลาวาฬและแมวน้ำจนเกือบสูญพันธุ์ เต่าก็ลดลงมาก สัตว์บางชนิดก็สูญพันธุ์ไปแล้ว เนื่องจากมีศัตรูจากถิ่นอื่นซึ่งไม่ใช่สัตว์ในท้องถิ่นที่นักเดินเรือนำเข้ามา เกิดการสู้กันจนบาดเจ็บ ล้มตายและเสียหายเป็นจำนวนมาก

ด้วยเหตุผลทางนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปมีสภาพแย่ลง จึงทำให้หลายหน่วยงานร้อนใจ พยายามที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการอนุรักษ์พืช, สัตว์, สภาพนิเวศ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมบนหมู่เกาะ Galapagos นอกเหนือไปจากหน่วยงานจากรัฐบาลเอกวาดอร์แล้ว ก็ยังมีกลุ่ม Friends of Galapagos, World Wide Fund for Nature, โครงการพัฒนาของสหประชาชาติ, ศูนย์ช่วยเหลือของสมาคมสัตว์วิทยา Frankfurt  เพื่อสัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม และสถาบันอื่นๆ อีกมากมาย จึงทำให้ปัจจุบันมีการวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเต่ายักษ์แสนน่ารักเหล่านี้ แน่นอนว่าการวิจัยนี้ได้รับความสำเร็จพอสมควร อีกทั้งยังมีคณะกรรมการ Galapagos Conservation Trust ณ กรุง London ที่พยายามช่วยอนุรักษ์สภาพทางนิเวศวิทยาของหมู่เกาะให้กลับไปสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน รวมทั้งพยายามผลักดันให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก จึงทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปบ้าง ถ้าคุณได้ไปเที่ยวเกาะ Galapagos อย่าลืมช่วยกันรักษาธรรมชาติอันสวยงาม ให้อยู่ไปนานๆ ด้วยกัน