แนะนำเที่ยววิหารแห่งเทพเจ้ากรุงเอเธนส์ กรีซ และ ปริศนาการสร้าง

greece-sanctuary-travel
เอเธนส์ เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายพันปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมฝั่งตะวันตก และยังเป็นต้นกำเนิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย โดยเมืองนี้ถูกตั้งชื่อตามอาธีนาเทพเจ้าที่ชาวกรีกนับถือ ตามตำนานได้เล่าสืบต่อกันมาว่า

ตอนเมืองพึ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ เมืองนี้ยังไร้ชื่ออีกทั้งยังไม่มีเทพเจ้าประจำเมืองที่จะมาปกป้องดูแลชาวเมือง เหล่าเทพและเทพีจึงมาประชันกันเพื่อชิงตำแหน่งเทพเจ้าประจำเมืองกันมากมาย สุดท้ายแล้วก็เหลือแค่ 2 องค์ คือ เทพเจ้าโพไซดอน กับ เทพีเอธีน่า จึงได้ให้เทพเจ้าซุส ผู้เป็นราชามาตัดสิน โดยซุสให้เนรมิตของมา 1 อย่าง ให้แก่ชาวเมือง และให้ชาวเมืองเลือกเองว่าจะให้ใครเป็นเทพเจ้าประจำเมือง

เทพเจ้าโพไซดอนจึงเนรมิตม้าขึ้นมา ส่วนเทพีเอธีน่า ได้เนรมิตต้นมะกอกขึ้นมา โดยต้นมะกอกเป็นต้นไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ ในขณะที่ม้าดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดสงครามมากกว่า ชาวเมืองจึงยกให้เทพีเป็นผู้ชนะ พร้อมใช้ชื่อเมืองว่า เอเธนส์ ตามชื่อของนางนั่นเอง ต่อมามะกอกก็กลายเป็นผลไม้อันดับ 1 ของกรีซมาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาชาวเมืองจึงได้สร้างวิหารขึ้นเพื่อบูชาเทพีเอธีน่า นั่นก็คือ วิหาร Parthenon เป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูง ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเมืองเอเธนส์ พร้อมได้สร้างรูปปั้นเทพีเอธีน่าไว้ภายในมหาวิหารแห่งนี้ แต่แล้วรูปปั้นก็ได้หายไปในยุคไบแซนไทน์ โดยในยุคเกือบ 3000 ปีก่อน การสร้างสถาปัตยกรรมให้ออกมาสมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้ ถือว่าสุดยอดมาก แสดงให้เห็นถึงทักษะของสถาปนิกในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2530

Parthenon วิหารโบราณแห่งกรุงเอเธนส์ สร้างเพื่อบูชาแด่เทพีเอธีน่า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช ตัววิหาร มีขนาดความกว้าง 30.9 เมตร , ยาว 69.5 เมตร เสามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.9 เมตร แต่บริเวณเสาตรงหัวมุมของวิหารจะมีขนาดใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อย ส่วนหลังคาปูด้วยหินอ่อน นอกจากจะเป็นวิหารเก่าแก่แล้วก็ยังเป็นโบสถ์ของชาวคริสเตียนอีกด้วย แต่ต่อมาในปีค.ศ. 1456 เอเธนส์ ตกอยู่ภายใต้จักรวรรดิออตโตมัน Parthenon จึงกลายเป็นสุเหร่า แต่ต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนการครอบครองไปมาอยู่หลายครั้ง จนกระทั่งในปีค.ศ. 2004 ได้มีการบูรณะวิหาร Parthenon ครั้งใหญ่ เพราะกรีซได้รับหน้าที่ให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก และมีการเปิดพิธี ณ วิหารแห่งนี้