พุกาม – Bagan ประเทศเมียนมาร์

bagan-myanmar-artis

Bagan เป็นเมืองๆ หนึ่งในประเทศพม่า ในสมัยก่อนเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณ Bagan ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 16  เป็นอาณาจักรแห่งแรกของพม่า Bagan เป็นเมืองโบราณซึ่งยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การ Unesco ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทั้งๆ ที่ตรงตามกำหนดทุกประการ ในปัจจุบันรัฐบาลของพม่าพยายามดำเนินการเร่งเสนอชื่ออย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ Bagan เป็นมรดกแห่งต่อไปของโลก

Bagan ตั้งอยู่ในเขต Mandalay โดยแบ่งออกเป็น 3 บริเวณ คือ เขตเมืองเก่า หรือเขตอาณาจักร Bagan , เขตเมืองใหม่ คือ เขตอาศัยในปัจจุบัน และเขต Nyaung-U ซึ่งเป็นเขตพาณิชยกรรมรวมทั้งเขตเศรษฐกิจ มีสนามบินชื่อ สนามบิน Nyaung-U เป็นสนามบินประจำเมือง ส่วนรายได้หลักของเมือง แน่นอนว่าก็ต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนจากโซนเอเชียด้วยกัน

Bagan มีนามเรียกขานว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือบางทีก็เรียกว่า ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เนื่องจากในยุครุ่งเรืองเมืองแห่งนี้เคยมีเจดีย์ถึง 4,446 องค์ แต่ด้วยการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาจึงทำให้ในปัจจุบันเหลือเจดีย์อยู่แค่เพียง 2,217 องค์เท่านั้น เจดีย์องค์แรกของ Bagan คือ เจดีย์ Shwezigon  สร้างโดยพระเจ้า Anawrahta Minsaw กษัตริย์องค์แรกแห่งอาณาจักร Bagan โดยมีกฎการสร้างเจดีย์กำหนดมาตั้งแต่ในสมัยก่อนแล้ว เจดีย์องค์ใหญ่สุดจะเป็นเจดีย์ของกษัตริย์ทรงสร้างขึ้นมา และเจดีย์องค์ขนาดเล็กอันไล่ลำดับมา จะสร้างโดยเหล่าขุนนาง , อำมาตย์ ลดลงมาตามยศถาบรรดาศักดิ์ การที่ Bagan เป็นเมืองซึ่งมีเจดีย์เยอะมากขนาดนี้ เป็นลักษณะซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นจึงมีการเรียกเมือง Bagan แห่งนี้ว่าเป็นอารยะธรรมคู่ประเทศพม่า เจดีย์ซึ่งยังคงยืนหยัดอยู่ได้อยู่นั้นส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีเลยทีเดียว เพราะ Bagan  อยู่ในเขตอันแห้งแล้ง จึงทำให้เจดีย์ไม่ค่อยได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ นอกจากชาวพม่าก็ถือคติคือจะไม่มีการทำลายเจดีย์อย่างเคร่งครัด

พระมหาธาตุเจดีย์ Shwezigon เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ มีความงดงาม ศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งมีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่า พระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้เป็นที่เคารพกราบไหว้ของทั้งชาวพม่าและชาวไทย โดยชื่อ Shwezigon แปลว่าเจดีย์ทองแห่งชัยชนะ

ประเทศพม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรามาอย่างช้านาน การเดินทางก็ไม่นาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายก็ไม่มีราคาสูงเหมือนกับประเทศที่อยู่ไกลเรา  การเดินทางไปสัมผัสกับเจดีย์โบราณซึ่งสามารถทนต่อ ลม แดด ฝน ยืนหยัดต่อสู้กับการเวลาจนมาถึงปัจจุบัน ก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง