นครวัด – Angkor Wat ประเทศกัมพูชา

angkor-wat-artis

Angkor Wat เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในในบริเวณพื้นที่ประเทศกัมพูชา  ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยของพระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 2 จัดเป็นศาสนสถานประจำพระองค์ เทวสถานได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เป็นศูนย์กลางของศาสนาอันมีความสำคัญที่ยังสามารถเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ แรกเริ่มเดิมทีนั้น Angkor Wat เป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูเพื่อถวายแด่พระวิษณุ ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธในภายหลัง Angkor Wat เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาอันมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัดเป็นสถาปัตยกรรมสมัยเขมรยังคงเรืองอำนาจ จนได้กลายมาเป็นโลโก้ของประเทศกัมพูชา Angkor Wat ได้ไปปรากฏอยู่ในธงชาติของประเทศกัมพูชา รวมทั้งยังเป็นจุดท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จากองค์การ Unesco  ภายใต้ชื่อเมืองพระนคร Angkor Wat โดยมีหินทรายเป็นวัสดุในก่อสร้างหลัก

ปราสาท Angkor Wat  ได้เริ่มก่อสร้างในช่วงกลางพุทธศตวรรษ 17 ในยุคของพระเจ้า Suryavarman ที่ 2 เพื่อเป็นการบูชาแด่พระวิษณุหรือพระนารายณ์ Angkor Wat ทั่วทั้งบริเวณมีขนาดมากกว่า 820,000 ตารางเมตร ตัวปราสาทมีความสูง 60 เมตร ยาว 100 เมตร  กว้าง 80 เมตร มีการวางแผนผังในการสร้าง อันถือว่าเป็นวิวัฒนาการระดับสุดยอดของปราสาทเขมร Angkor Wat  มีปราสาทถึง 5 ยอดตามศูนย์กลางจักรวาล บริเวณกำแพงด้านนอกยาวด้านละ 1.5 กิโลเมตร โอบล้อมด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งทำตามแบบความเชื่อในเรื่องของมหาสมุทรบนสวงสวรรค์ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุนั่นเอง ใช้หินในการก่อสร้างจำนวนมากมายมหาศาลประมาณ 5,000,000 – 10,000,000 ก้อน หินแต่ละก้อนมีน้ำหนักสูงสุด 1.5 ตัน โดยต้องใช้แรงงานช้างมากกว่า 40,000 เชือก รวมทั้งแรงงานมนุษย์อีกนับแสนเพื่อกันช่วยขนหินหรือลากหินมาจากเขา Phnom Kulen  ชึ่งอยู่ห่างไกลมากกว่า 40 กิโลเมตร

Angkor Wat  มีเสาทั้งหมด 1,800 ต้น ใช้เวลาสร้าง 100 ปี อีกทั้งยังใช้ช่างแกะสลักผู้มากฝีมือมากกว่า 5,000 คน ใช้เวลา 40 ปี เพื่อเกาะสลักหินทั้งหมด ส่วนยอดปราสาทสูงกว่า 60 เมตร บริเวณจุดศูนย์กลางของปราสาทเปรียบได้กับศูนย์กลางของจักรวาล ทางเดินขึ้นไปมีความชันประมาณ 50 องศา เป็นไฮไลท์สำคัญเพราะนักท่องเที่ยวจะต้องปีนขึ้นไปและค่อยๆ ไต่ลงมา ถ้ารีบร้อนเกินไปอาจเป็นอันตรายได้ แน่นอนว่ายอดบนสุดของปราสาทแห่งนี้มองเห็นวิวงดงามอันทอดยาวออกไปไกล

ส่วนกำแพงชั้นนอกรอบปราสาทนั้น มีความยาว 800 เมตร อีกทั้งยังมีงานแกะสลักซึ่งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้า Suryavarman ที่ 2 และเรื่องราวจาก รามายณะ ส่วนรูปแกะสลักซึ่งมีชื่อที่สุด ได้แก่รูปแกะสลักการกวนเกษียรสมุทร นอกจากนี้มีรูปแกะสลักของนางอัปสรมากกว่า 1,796 นาง โดยนางอัปสรทั้งหมดสวมเครื่องแต่งกายและมีทรงผมไม่ซ้ำกันเลย