แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทัชมาฮาล และ ตำนานความรักของทัชมาฮาล

taj-mahal-india-travel

หนึ่งใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก ตั้งอยู่ ณ ประเทศอินเดีย มีชื่อเรียกว่า ‘ทัชมาฮาล’ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักระหว่างพระเจ้าชาห์มาฮานและพระมเหสีมุมตัส

ทัชมาฮาล เป็นสุสานขนาดใหญ่โตสร้างขึ้นจากหินอ่อน โดยผู้คนเชื่อกันว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมอันแสดงออกถึงความรักที่งดงามที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ชาวอินเดียเพื่อพระมเหสีของพระองค์ หลังจากพระนางมุมตัส มาฮาล คลอดรัชทายาทองค์ที่ 14 ก็ทรงเสด็จสวรรคตจากการตกเลือด ได้สร้างความเสียพระทัยให้กับพระเจ้าชาห์มาฮาน อย่างมหาศาลต่อมาพระเจ้าชาห์มาฮาน ทรงถูก พระโอรสโอรังเซบ นำตัวไปกักขัง ณ Agra Fort พร้อมสถาปนาตนขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชย์แทน พระเจ้าชาห์มาฮาน ถูกขังอยู่เป็นเวลานานถึง 8 ปี จนเสด็จสวรรคตในคุกนั่นเอง ในทุกๆ วัน ท่านได้ทรงทอดพระเนตรมายังทัชมาฮาล ผ่านลูกกรงจนสิ้นพระชนม์ ตำนานการสร้างของ ทัชมาฮาล เป็นเรื่องเศร้า ทำให้ผู้คนต่างพากันยกย่องให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักแม้จะผ่านเวลานานมาเนิ่นนานเท่าไหร่ก็ตาม

ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเป็นที่ตั้งของทัชมาฮาล ซึ่งใช้เวลาสร้าง 22 ปี ต้องใช้แรงงานมนุษย์สำหรับการขนและตัดหิน รวมทั้งหาช่างมีฝีมือมาประดับตกแต่งอาคารนับแสนคน คุณจะได้สัมผัสกับความงามของอาคารหินอ่อนสีขาว เมื่อมันสาดส่องลงมากระทบกับแสงของดวงอาทิตย์ในตอน ภายในอาคารล้วนสมมาตรกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทั้งสองฝั่ง หรือรูปแบบของสวน

ฐานของอาคารยกสูง จึงทำให้ฉากหลังเป็นแผ่นฟ้ากว้าง โดมขนาดใหญ่ หอคอยสูง บังเกิดภาพเงาสะท้อนสวยงามทั้งในตอนเช้า และตอนกลางวัน หินอ่อนจะเปลี่ยนสีไปตามแสงของดวงอาทิตย์

ภายในห้องโถงขนาดใหญ่รูปแปดเหลี่ยม มีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าชาห์มาฮานและพระมเหสีมุมตัส ตัั้งตระหง่าน รายล้อมไปด้วยกระเบื้องโมเสค รวมทั้งแผ่นหินอ่อนอันประดับประดาไปด้วยอัญมณีนานาชนิด แต่ทว่าหลุมฝังพระศพของพระเจ้าชาห์ไม่ได้สร้างอย่างรูปสมมาตร เพราะพระองค์ไม่อาจสร้างสุสานของตน ได้อย่างตั้งใจไว้เมื่อพระโอรสขึ้นสู่บัลลังก์

บริเวณมุมที่เมื่อยืนออกไปแล้วเห็นแม่น้ำยุมนานั้น เป็นเครื่องบอกเล่าถึงความไม่แน่นอนของชีวิต สายน้ำไหลเอื่อยไปเรื่อยๆ ไม่ไหลย้อนกลับ ค่อยๆ ซึมซับเรื่องราวที่ผ่านมา เก็บเอาความรักที่ยืนยง ซึ่งแทบจะไม่อาจพบเห็นได้ในยุคปัจจุบัน โดย Agra Fort คือบริเวณที่ พระเจ้าชาห์มาฮาน ทรงถูกขังไว้แล้วทอดสายตามายังสถานที่ฝังพระศพมเหสีทุกวันด้วยความคิดถึงตราบจนสิ้นพระชนม์