พุกาม – Bagan ประเทศเมียนมาร์

พุกาม – Bagan ประเทศเมียนมาร์

read more
ฮัมปิ – Hampi ประเทศอินเดีย

ฮัมปิ – Hampi ประเทศอินเดีย

read more
สิกิริยา – Sigiriya ประเทศศรีลังกา

สิกิริยา – Sigiriya ประเทศศรีลังกา

read more
เกรต แบร์ริเออร์ รีฟ – Great Barrier Reef ประเทศออสเตรเลีย

เกรต แบร์ริเออร์ รีฟ – Great Barrier Reef ประเทศออสเตรเลีย

read more
นครวัด – Angkor Wat ประเทศกัมพูชา

นครวัด – Angkor Wat ประเทศกัมพูชา

Angkor Wat เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในในบริเวณพื้นที่ประเทศกัมพูชา  ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยของพระเจ้าส...
read more