มง-แซ็ง-มีแชล – Mont Saint Michel ประเทศฝรั่งเศส

มง-แซ็ง-มีแชล – Mont Saint Michel ประเทศฝรั่งเศส

read more
อุทยานแห่งชาติเยลโลว์ สโตน – Yellowstone National Park สหรัฐอเมริกา

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์ สโตน – Yellowstone National Park สหรัฐอเมริกา

read more
อะโครโพลิส – Acropolis ประเทศกรีซ

อะโครโพลิส – Acropolis ประเทศกรีซ

Acropolis  คือปราการอันตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงชัน มีอยู่หลายแห่งในประเทศกรีซ ตามปกติจะมีวิหารสำหร...
read more